Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rólunk

Az óvoda neve: MÁKVIRÁG ÓVODA                                                        

Címe: 1205 Budapest, Rákóczi u. 82-84.

e-mail:makviragovoda@t-online.hu

Óvodavezető:  Csinos Erika

Telefon: 285-2515

 

 Mákvirág Óvodánk hat vegyes életkorú csoporttal működik.

Kis mellékutcák határolják, távol a főút zajától és légszennyezettségétől.

Könnyen megközelíthető a 148-as, a 66-os és a 123-as autóbuszokkal, valamint az 52-es és a 3-as villamosokkal.

 A gyermekek érzelmi nevelése szempontjából fontosnak tartjuk, hogy különböző életkorú társak között lehessenek, így az összetartozás érzése is mélyebben kialakul bennük.

A családias, szeretetteljes légkörben személyiségük nincs veszélyeztetve korcsoportismétlés miatt, és több időt  tudunk fordítani az egyéni fejlesztésükre.

 Különös gondot fordítunk arra, hogy a testvérek egy csoportba kerüljenek.

 Óvodánk hat csoportos, 150 férőhelyes. Eredetileg bölcsődének épült, ezért a csoportszobák melletti helyiségek átépítésével,  galériák létesítésével alakítottuk a 3-6 éves gyermekek igényeihez. Tornaszobánkat szülői segítséggel hozta létre a nevelőtestület.

 Udvarunkon a  zöld pázsit, rajta az udvari játszóeszközök, melyek az európai szabványnak is megfelelnek, gazdag játék- és mozgáslehetőséget biztosítanak gyermekeink számára. Számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre a szép környezetben a természet megszerettetésére, megfigyelésére és tapasztalatok szerzésére minden évszakban. Mód van a nyári élet  legkedvesebb tevékenységére, a fürdésre, zuhanyozásra, pancsolásra.

 A főúttól kissé távolabb helyezkedik el óvodánk, az udvari növényzet folyamatos gazdagításával a nagyvárosi forgalom adta hátrányokat igyekszünk kiküszöbölni. Vannak árnyékos és napos helyek, minden évszakban adott a gyerek szabad mozgásának, játékának lehetősége.

 Csoportonként 2 fő óvodapedagógus látja el a nevelési feladatokat. A gyermekek beszédjavítását  logopédus illetve, a lassabban fejlődő gyermekeket fejlesztőpedagógus segíti. Az óvodavezető irányítja a pedagógiai munkát.

A nevelőmunka segítői a dajkák, csoportonként egy-egy. Egy fő gazdasági ügyintéző végzik az ügyviteli és gazdasági teendőket. A karbantartást, kerti munkát és a fűtést szintén 1 fő látja el, a fűtési idényben + egy fél fűtői állással.

 Nevelőtestületünk életében mindig fontos szerepet kaptak az országos-, fővárosi-, helyi továbbképzések, különböző pedagógiai műhely munkák, tematikus vizsgálatok, továbbképzések, önképzések. Ennek eredményeként büszkék vagyunk néhány nevelési területre, melyek magas színvonalon valósulnak meg.

 Hosszú folyamat volt, míg közösen határoztuk meg a szabad  játék helyét nevelésünk folyamatában, a játék feltételeit, a pedagógus játékirányító tevékenységét, a játékban történő fejlesztés lehetőégét. Ma legfőbb értékünk a játékon keresztül történő nevelés, az egyéni bánásmód megvalósítása.

 Minden csoport életében fontos szerepet kap az érzelemgazdagság, a családias légkör, inkluzív, befogadó pedagógia. Természetes módon valósul meg ez az osztatlan csoportokban, ahol testvérek, barátok együtt lehetnek, több korosztály együtt, mint otthon a családban.

 A gyermekek egyéni fejlesztését azért tartjuk nagyon fontosnak, mert minden gyermek más-más képességgel rendelkezik a különböző területeken és minden gyermeknél különböző lehet az optimális fejlesztés módja.

 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas száma miatt az integrált nevelés és a GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG is mindennapos feladata az óvodapedagógusnak.

 Az óvoda-család kapcsolatában nagyon jó hagyományaink vannak. Kiemelkedőek a szabadidős rendezvényeink (játszóházak, nyitott ünnepélyek, közös kirándulások).

 A beiskolázásnál segítjük az iskolaválasztást a gyermek ismeretében és lehetőséget adunk a szülőknek a környezőiskolák speciális programjainak megismerésére. Óvodánk közvetlen környezetében két iskola található:Zrínyi Miklós Általános Iskola, Tátra Téri Általános Iskola


 Az Egyéni Fejlesztő Műhely munkaközösségünk az iskolába menőgyermekek egyéni fejlesztésének tárgykörével foglalkozik.  A Helyi Program Munkaközösségünk kiemelt feladata az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése. A munkaközösségek aktív tagjai a környezőiskolák tanítói  is.

 

 Helyi nevelési programunk: GYERMEK – JÁTÉK óvodai program.

 GY – gyermekközpontú

 E  -  emocionális hatásokra érzékeny

 R  -  rendszeres mozgást biztosító

 M -  megkülönböztetés nélküli

 E -  egyéni fejlesztésen alapuló

 K - kreatív tevékenységekre ösztönző

 JÁTÉK, mert a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

 Akkor, amikor  a gyermekközpontúságról, a gyermek tiszteletéről beszélünk, a gyermek feltétel nélküli elfogadását, szeretetét és az iránta érzett felelősségérzetet, törődést hangsúlyozzuk.

A más kultúrájú és a sajátos nevelési igényű kisgyermekek elfogadása kiemelt helyet foglal el érzelmi nevelésünkben.

 Óvodánk sajátos funkciói:

* Egyéni fejlesztés – hátrányos helyzetű gyermekekkel való kiemelt foglalkozás a csoportokban, és fejlesztő pedagógus közreműködésével egyénileg is.

 * A gyermek beszédének javításával, (korrekciójával) logopédus

 foglalkozik.

 * A tehetséggondozás érdekében havi rendszerességgel szervezünk olyan alkalmakat, ahol lehetőséget adunk arra, hogy a tehetséges gyermekek bemutathassák kiváló képességeiket

 * Havi egy alkalommal szervezzük meg a „nagyok tornáját”.

 *A gyermekek testi fejlesztése érdekében sok-sok mozgásos lehetőségre adunk alkalmat a teremben és az udvaron egyaránt.

Hibás testtartás, lúdtalp kialakulásának, egyéb rendellenességek megelőzésének érdekében kompenzáló mozgást, preventív gyakorlatokat  végezhetnek az arra rászorulók gyógy-testnevelőnk segítségével. 

Óvodánk udvarán korszerű játékeszközök, gyönyörű zöld pázsit biztosítja az örömteli időtöltést.

Tavasszal és őszel kirándulásokat szervezünk.

Ingyenes szolgáltatásaink:

Tevékeny-gazdag óvodai életünk színesítésére délutáni alkotó műhelyeket szervezünk az arra érdeklődő gyermekek számára, heti egy alkalommal, óvodapedagógusaink irányításával:

játékos torna

zene, tánc, énekes játék

vizuális önkifejezés

hittan

korcsolya

 Hagyományaink:

* Hangulatos, igényes szüreti, karácsonyi, húsvéti és gyermeknapi JÁTSZÓHÁZAINK nagyon jó szabadidős programok, amelyen gyermekek, szülők, nevelők ünnepi készülődése, játéka, műsora gazdag élményt jelent felnőttek, gyerekek számára egyaránt.

 * MÁKVIRÁG NAP, örömteli ünnep minden óvodás számára. Ezen a délelőttön minden csoport bemutatkozhat dalokkal, versikékkel. A legbátrabb kis óvodásaink egyénileg is szerepelhetnek. A legügyesebb gyermekeink minden hónapban Mákvirág érmet kapnak.

 

Óvodai életünk szervezésénél arra törekszünk, hogy rohanó, elanyagiasodott világunkban itt az óvodában nyugodt, családias légkör, rugalmas napirend, szeretetteljes érzelmi közeg segítse elő a gyermekek egészséges fejlődését.